ZARZĄD TOWARZYSTWA
    Najwyższą władzą statutową Kleczewskiego Towarzystwa Promocji i Rozwoju jest Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa. Aktualnie nasze stowarzyszenie liczy 28 członków. W dniu 16 kwietnia 2015 roku w trakcie zwyczajnego sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia, dokonano zmian w statucie Towarzystwa i składzie osobowym Zarządu. Od tego dnia Zarząd Towarzystwa funkcjonuje w następującym składzie:

1. Michał Koźlicki – Prezes Zarządu
2. Roman Wesołowski- zastępca Prezesa
3. Mirosława Woźniak - Skarbnik
4. Ewa Jakubowicz -członek Zarządu
5. Anna ślugaj członek Zarządu
6. Tomasz Cichocki- członek Zarządu
Niniejszym składamy serdeczne podziękowania p. Marii Magdalenie Ziemniarskiej za długoletnią pracę w wypełnianiu funkcji sekretarza Zarządu i za miłą i owocną współpracę.

Komisja Rewizyjna działa w następującym składzie:

1. Maria Kosińska- Przewodnicząca
2. Jan Staszak członek KR
3. Urszula Bachera – członek KR.

Zmiany nazwy Towarzystwa, zmiany w statucie oraz w składzie Zarządu zostały usankcjonowane postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr: PO.IX NS-REJ.KRS/012154/15/475 w dniu 03.06.2015 r.

Natomiast nowa siedziba Towarzystwa została wpisana do KRS postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań- Nowe Miasto i Wilda nr PO.IX NS-REJ.KRS/007405/15/922 w dniu 09.04.2015 r.