KONTAKT

Siedziba Towarzystwa:
ul. Szkolna 22/6, 62-541 Budzisław Ko¶cielny,
Gmina Kleczew, pow. Koniński


Kontakt bezpośredni:
Michał KoĽlicki
Prezes Zarz±du
Tel. 601 333 102
e-mail: promocja@kleczew.org.pl