STRONA GŁÓWNA
 

Kleczewskie Towarzystwo Promocji i Rozwoju to organizacja pozarz±dowa, zrzeszaj±ca osoby, którym dobro miasta i gminy Kleczew leży na sercu.