DOKUMENTY TOWARZYSTWA PROMOCJI

Aktualny KRS

Statut KTPiR

Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok

Sprawozdanie Zarz±du za 2016 rok

Rachunek zysków i strat za 2016 rok

Bilans za 2016 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok

Sprawozdanie Zarz±du za 2015 rok

Rachunek zysków i strat za 2015 rok

Bilans za 2015 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok rok

Uchwała Zarzadu 2014 rok

Uchwala Walnego Zgromadzenia 2014 rok

Protokół z Walnego Zgromadzenia 2014 rok

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne 2013 rok

Uchwała Zarzadu 2013

Uchwała Walnego Zgromadzenia 2013 rok

Sprawozdanie Merytoryczne 2012 rok

Protokół z Walnego Zgromadzenia 2013 rok

Uchwała Walnego Zgromadzenia 2012 rok

Uchwała Walnego Zgromadzenia 2011 rok

Sprawozdanie Merytoryczne za 2011 rok

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2011 rok

Sprawozdanie Finansowe za 2011 rok

Statut Towarzystwa Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej

Sprawozdanie Finansowe za 2010 rok

Sprawozdanie Merytoryczne za 2010 rok

Statut Towarzystwa Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej

Sprawozdanie finansowe 2009

Punkt przedszkolny - regulamin