STRONA GŁÓWNA
 

Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej to organizacja pozarz±dowa, zrzeszaj±ca osoby, którym dobro miasta i jego okolic leży na sercu.